Aktualności

Zwyciężczyni i zwycięzca czasówki w Piasecznie otrzymają bony do Sklepu Bicykl Piaseczno.

Edycja Specjalna Cisowianka Mazovia MTB Marathon
Jazda indywidualna na czas


I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
strona internetowa cyklu: www.mazovia.ZamanaGroup.pl
e-mail: biuro@ZamanaGroup.pl
II. CEL
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.
III. TERMIN I MIEJSCE
7.06.2020, Warszawa- Białołęka, ul. Wałuszewska
14.06.2020 Piaseczno- Zalesie Górne (parking leśny Szare Szeregi, przy trakcie Wareckim)
IV. PROGRAM ZAWODÓW DLA KAŻDEGO ETAPU
Odbiór numerów startowych
8:00-9:30- odbiór numerów startowych dla I grupy startowej (według listy)
9:00-10:30- odbiór numerów startowych dla II grupy startowej (według listy)
10:00-11:30- odbiór numerów startowych dla III grupy startowej (według listy)
Starty dla poszczególnych grup
10:00-10:50 - I grupa startowa według listy (osoby z listy startowej od pozycji 1 do 50)
11:00-11:50 - II grupa startowa według listy (osoby z listy od pozycji 51 do 100)
12:00-12:50- III grupa startowa według listy (osoby od pozycji 101 i dalsze)

V. TRASA
Dystans Warszawa Białołęka – 10, 33 km
Dystans Piaseczno- Zalesie Górne – 11 km
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA- ZAPISY
W maratonie prawo uczestnictwa mają osoby od 14 roku życia.
Warunkiem uczestnictwa w jeździe indywidualnej na czas jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
VII. ZAPISY – WYNIKI
Zapisy odbywają się poprzez link na stronie internetowej www.mazovia.ZamanaGroup.pl
Wyniki z jazdy indywidualnej na czas zostaną opublikowane na stronie Organizatora niezwłocznie po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika.
VIII. OPŁATY
40 zł – opata za udział w jeździe indywidulanej na czas w jednym etapie (rejestracja internetowa i płatności elektroniczne do 5 czerwca 2020 w przypadku etapu warszawa Białołęka, rejestracja internetowa i płatności elektroniczne do 12 czerwca 2020 w przypadku etapu Piaseczno- Zalesie Górne)
50 zł – opłata za udział w dniu imprezy (zapisy i opłaty wyłącznie na miejscu w biurze zawodów po uprzednim kontakcie z biurem zawodów)
20 zł – numer startowy.
Obowiązują numery startowe z cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020.
Posiadacze Złotych Kart 2020 oraz posiadacze pakietów Max Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020 mogą w ramach posiadanego pakietu wziąć udział w jeździe indywidulanej na czas pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
IX. ZASADY
Uczestnicy starują w odstępach jednominutowych według listy zapisów.
Star pierwszego zawodnika do jazdy indywidualnej na czas godz. 10:00.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do startu w kasku i na rowerze bez wspomagania elektrycznego.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
X. KATEGORIE
Open Mężczyźni
- kategoria MM0- od 14 do 18 lat (rok urodzenia 2006-2002)
- kategoria MM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 2001- 1994)
- kategoria MM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)
- kategoria MM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983-1976)
- kategoria MM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1975-1969)
- kategoria MM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1968-1963)
- kategoria MM6 - od 58 lat (rok urodzenia 1962 i starsi)
Dystans ½ Pro Kobiety:
- Open Kobiety
- kategoria MK1- od 14 do 26 lat (roku urodzenia 2006-1994)
- kategoria MK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)
- kategoria MK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983- 1976)
- kategoria MK4- od 45 lat (rok urodzenia 1975 i starsze)

XI. TROFEA DLA ZWYCIĘZCÓW
Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych z podziałem na płeć od 1 do 3 miejsca otrzymają trofea sportowe. Trofea zostaną wręczone na jednej z edycji cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon. O terminie Organizator poinformuje uczestników poprzez stronę internetową.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania jazdy indywidulanej na czas apelujemy o:
- przestrzeganie przepisów ustaw, rozporządzeń, zaleceń Ministra Zdrowia oraz wytycznych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
- odbiór numerów startowych w wyznaczonych godzinach dla poszczególnych grup,
- punktualne stawienie się poszczególnych uczestników na starcie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu. Interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody. Zaleca się posiadanie indywidualnego OC i NNW dla uczestników.
O fakcie rezygnacji z udziału po przekroczeniu linii startu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Organizatora- osobiście w biurze zawodów lub telefonicznie pod numer 533 005 212.
Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu jazdy indywidulanej na czas oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

Dla zwyciężczyni i zwycięzcy edycji specjalnej Cisowianka Mazovia MTB Marathon Warszawa Białołęka, nasz partner Continental Polska przygotował nagrody.

Chcesz wystartować w edycji specjalnej Cisowianka Mazovia MTB Marathon? Zrobisz to w naszym panelu.

Siódmego czerwca zapraszamy na single tracki, wydmy oraz Białołęcką Pustynię.

Przed zapisami i startem, zapoznajcie się z regulaminem zawodów.

W czerwcu zapraszamy Was do startu w dwóch indywidualnych jazdach na czas w okolicach Warszawy.

Póki co odkładamy start sezonu, ale z optymizmem spoglądamy w przyszłość.

Ruszamy z kolejnym e-kolarskim wyzwaniem. Razem z naszym technologicznym partnerem iFON - Telefonia Internetowa zapraszamy Was na emocjonujący wyścig po warszawskich ulicach, łącznie ze słynnym podjazdem na Agrykolę.

Przekładamy termin maratonu w Legionowie.

Trenujcie z nami w wirtualnej rzeczywistości - jedziemy w niedzielę 19 kwietnia o 11.11.

Mamy dla Was świąteczne życzenia.

Poznajcie szczegóły sezonu 2020 z Cisowianka Mazovia MTB Marathon!

W najbliższą niedzielę 5 kwietnia bądźmy wszyscy myślami na trasie w Legionowie.

Uruchamiamy promocję na pakiety Max i Flex!

Zapisujcie się na nasze maratony.

W Karczewie (8 marca) odbierzecie swoje numery startowe na Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020.

Startujemy ze sprzedażą Złotych Kart Zamana Group na sezon 2020! Mamy również Złote Karty Kids.

Gwiazda Południa: Diabelska przeprawa MTB odbędzie się 9-12 lipca 2020 roku!

Do mazurskiej Krainy 1000 Jezior zapraszamy Was 15-18 sierpnia 2020!

Oto są - terminy 12 maratonów przyszłorocznego sezonu MTB. Rezerwujcie daty i dołączajcie do naszego peletonu.

Od dziś możecie zapisywać się na zawody Mazovia MTB Zimą. Polecamy tez Złotą Kartę Zamana Group, dającą automatyczny start w każdym zimowym maratonie za najniższą cenę.

Tak jak co roku, przekazujemy Jurkowi Owsiakowi Złotą Kartę. Licytujcie, by wesprzeć WOŚP!

Kto kupi Złotą Kartę Zamana Group, ten ma zagwarantowany start w naszej weekendowej imprezie w Janowie Lubelskim.

123456
Partnerzy