18.07
sobota
Mława
I
08.08
sobota
Nidzica
II
16.08
niedziela
Ełk
III
29.08
sobota
Brodnica
IV
05.09
sobota
Łódź
V
13.09
niedziela
Puławy
VI
20.09
niedziela
Józefów
VII
04.10
niedziela
Piaseczno
VIII
18.10
niedziela
Legionowo
IX
25.10
niedziela
?
X
Regulamin cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020

1. Cele cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon

 • kontynuacja rozpoczętego w 2005 roku cyklu amatorskich maratonów rowerowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
 • promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 • kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce.

2. Organizator
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
strona internetowa cyklu: www.mazovia.ZamanaGroup.pl
e-mail: biuro@ZamanaGroup.pl, tel. +48 533 005 212

3. Kalendarz imprez i program
Kalendarz cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon

 • 05.04.2020 - I etap, Legionowo
 • 19.04.2020 - II etap, Długosiodło
 • 03.05.2020 - III etap, Puławy
 • 17.05.2020 - IV etap, Rawa Mazowiecka
 • 31.05.202 - V etap, Włocławek
 • 14.06.2020 - VI etap, Łódź
 • 28.06.2020 - VII etap, Brodnica
 • 26.07.2020 - VIII etap, Olsztyn
 • 15.08.2020 - IX etap, Ełk
 • 29.08.2020 - X etap, Koluszki
 • 20.09.2020 - XI etap, Józefów
 • 04.10.2020- XII etap, Piaseczno

Planowany program zawodów:
Dzień przed maratonem:

 • 15.00-17.00 - zapisy w Biurze Zawodów

W dniu maratonu:
• 8.00-10.00 - zapisy w Biurze Zawodów dla dystansu Hobby
• 8.00-11.00 - zapisy w Biurze Zawodów dla dystansu Fit
• 9:00-11.30 - zapisy w Biurze zawodów dla dystansów ½Pro i Pro
• 10.15 - ustawianie zawodników i ich opiekunów w sektorach startowych na dystansie Hobby
• 10.30 - start dystansu Hobby
• 11.20 - ustawianie zawodników w sektorach startowych z dystansu Fit
• 11.40 - start dystansu Fit
• 11.50 - ustawianie zawodników w sektorach startowych z dystansów ½Pro i Pro
• 12.00 - start dystansów ½Pro i Pro
• 13.00 - dekoracja dystansu Hobby i klasyfikacji mieszkańców
• 13.30 - dekoracja dystansu Fit i klasyfikacji mieszkańców
• 14.30 - dekoracja dystansu ½Pro i klasyfikacji mieszkańców
• 15.15 - dekoracja dystansu Pro i klasyfikacji mieszkańców
• 16.00 – zakończenie
Szczegółowy program zawodów dla poszczególnych maratonów dostępny jest na stronie www.mazovia.ZamanaGroup.pl.
4. Warunki uczestnictwa:
I. Prawo udziału w maratonie mają:
a) osoby pełnoletnie
b) osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Oświadczenie dla opiekuna prawnego do pobrania dla osoby niepełnoletniej:
Link do pobrania
c) Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy w kasku i na sprawnym rowerze bez wspomagania elektrycznego.
d) Zawodnik ma prawo startu tylko na jednym dystansie podczas danego maratonu.
Dystans Hobby
Limit przejazdu trasy na dystansie Hobby wynosi 1 godzinę.
Numery startowe dla uczestników tego dystansu są inne, przeznaczone tylko dla uczestników tego dystansu.
Opiekunowie na dystansie Hobby
Opiekun towarzyszący zawodnikowi na dystansie Hobby zobowiązany jest mieć przypiętą z przodu na kierownicy tabliczkę z napisem „Opiekun”. Opiekunowie zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonym sektorze Opiekunów.
Opiekunowie ponoszą całkowitą odpowiedzialność na trasie dystansu Hobby w momencie wyprzedzania innych uczestników maratonu, w szczególności dzieci.
Zawodników w wieku 7 lat i młodszych dopuszcza się do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.
Opiekunowie nie mogą jechać tuż za swoim podopiecznymi, oddzielając w ten sposób dzieci uczestniczące w zawodach i przeszkadzając im w bezpośredniej rywalizacji.
Opiekunom zabrania się popychania, pchania zawodników oraz jakiejkolwiek fizycznej ingerencji wypaczającej wynik rywalizacji dystansu Hobby.
Dystanse Fit i ½ Pro lub Pro
Uczestnicy podczas rejestracji deklarują start na dystansie Fit i ½ Pro lub Pro.
Zawodnicy z dystansów ½ Pro i Pro mają możliwość wyboru dystansu na trasie maratonu.
Istnieje możliwość zmiany dystansu jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Biura Zawodów najpóźniej na godzinę przed startem dystansu na danej edycji.
Wjazd na dystans Pro jest ograniczony limitem czasowym. Informacja o wyznaczonym limicie jest podawana w dniu maratonu przed startem imprezy.
W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

II. Uczestnikiem Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020 może być osoba spełniająca następujące warunki.
a) dokona rejestracji i zaakceptuje regulamin cyklu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępny na stronie www.mazovia.ZamanaGroup.pl lub wypełnienie formularza w biurze zawodów w dniu maratonu;
b) dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z pkt. 5 regulaminu. Opłata może być uiszczona:
- za pomocą kodu płatniczego
- przelewem elektronicznym (zalecany przy płatnościach grupowych) na konto:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę danej edycji np. Cisowianka Mazovia MTB Marathon Legionowo
- gotówką w kasie biura zawodów działającego na terenie miasteczka maratonu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu (Tpay.com).
Jednorazowe kody płatnicze umożliwiają opłacenie startu uczestnika i są przypisane do konkretnej osoby (dla startów indywidualnych) lub drużyny (w przypadku pakietów drużynowych), a także do dystansu na jaki zostały wykupione. Kody płatnicze obowiązują tylko w czasie jednego sezonu i nie ma możliwości ich przeniesienia na kolejny sezon.
Nie ma możliwości zwrotu lub przeniesienia opłaty za jednorazowe uczestnictwo bądź wykupiony pakiet na inną osobę. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom które nie ukończyły zawodów. Istnieje możliwość przeniesienia pojedynczej opłaty startowej na inną edycję w danym sezonie po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia opłaty startowej. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem maratonu, którego dotyczyła.
Dla drużyn/klubów istnieje możliwość opłacania startów z tzw. portfela drużynowego. Opłaty ustalane są indywidualnie z Organizatorem. W przypadku zakupu pakietów startowych dla drużyny wraz zamówieniem do Organizatora należy dostarczyć listę zawodników z wyszczególnionym Opiekunem Drużyny. Zawodnicy z ww. listy mogąi korzystać z kodów płatniczych przypisanych drużynie. W sprawie założenia portfela drużynowego należy skontaktować się z biurem zawodów: biuro@ZamanaGroup.pl.
Faktury do opłat wystawiane są na życzenie uczestnika w ciągu 7 dni od dokonania opłaty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić podczas rejestracji lub drogą elektroniczną pisząc na adres biuro@ZamanaGroup.pl podając NIP Nabywcy.
c) akceptuje politykę prywatności prowadzoną przez Organizatora i stanowiąca załącznik do Regulaminu.
Zgłaszając swój udział w maratonie uczestnik/opiekun prawny w imieniu osoby niepełnoletniej oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie uczestnik/ opiekun prawny osoby niepełnoletniej ocenił stopień możliwości fizycznych swoich/ podopiecznego oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka, jaki wiąże się z udziałem w maratonie.
Podane dane uczestnika/ opiekuna prawnego są prawdziwe, a uczestnik/opiekun prawny deklaruje, że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

5. Opłaty:
Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu i wybranego dystansu.
Opłaty za pojedyncze starty
Dystans ½ Pro lub Pro

 • 80 zł – opłata za pojedynczy start na dystansie 1/2 Pro lub Pro płatna najpóźniej na 10 dni przed danym maratonem;
 • 90 zł – opłata za pojedynczy start na dystansie ½ Pro lub Pro, płatna po upływnie 10 dni do danego maratonu;
 • 120 zł - opłata za pojedynczy start na dystansie ½ Pro lub Pro uiszczana wyłącznie gotówką w kasie biura zawodów.

Dystans Fit

 • 70 zł – opłata za pojedynczy start na dystansie Fit płatna najpóźniej na 10 dni przed danym maratonem;
 • 80 zł – opłata za pojedynczy start na dystansie Fit płatna po upływnie 10 dni do danego maratonu;
 • 100 zł - opłata za pojedynczy start na dystansie Fit uiszczana wyłącznie gotówką w kasie biura zawodów.
 • 50 zł - opłata za pojedynczy start bez względu na dystans dla osoby do 18 roku życia- rok urodzenia 2003 i młodsi (niezależnie od terminu wpłaty);
 • 50 zł- opłata za pojedynczy start bez względu dla osób powyżej 65 roku życia - rok urodzenia 1955 i starsi (niezależnie od terminu wpłaty);

Dystans Hobby

 • 30 zł - opłata za pojedynczy start na dystansie Hobby niezależnie od terminu wpłaty;

Pozostałe opłaty

 • 20 zł - numer startowy razem z czipem (jednorazowo w sezonie) przechodzący na własność uczestnika;
 • 10 zł – opłata jednorazowa od opiekuna prawnego za tabliczkę z napisem „Opiekun” uiszczana wyłącznie w kasie biura zawodów w dniu maratonu.

Numer startowy obowiązuje na wszystkich edycjach cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020 i musi być zamontowany w widocznym sposób na kierownicy roweru.
Pakiety startowe Max:

 • 600 zł - pakiet startowy Max - zawodnik otrzymuje uczestnictwo we wszystkich edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020,
 • 550 - pakiet startowy Max-Junior (rok urodzenia 2003 i młodsi) – zawodnik otrzymuje możliwość uczestnictwa we wszystkich edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020;
 • 550 - pakiet startowy Max-Senior (rok urodzenia 1955 i starsi) – zawodnik otrzymuje możliwość uczestnictwa we wszystkich edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020;
 • 300 - pakiet startowy Max-Hobby – zawodnik otrzymuje możliwość uczestnictwa we wszystkich edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020 na dystansie Hobby;

- posiadacze pakietu Max po dokonaniu podstawowych formalności przed pierwszym startem są automatycznie zapisani na wszystkie edycje cyklu w danym sezonie
- pakiety Max (każdy rodzaj) można opłacać do pierwszej edycji cyklu, tj. do 3 maja 2020 roku. Pozostałe pakiety można opłacać w dowolnym terminie przed maratonem, w którym zawodnik zamierza wystartować.
Pakiety startowe Flex:
330- pakiet startowy Flex – zawodnik otrzymuje możliwość uczestnictwa w sześciu dowolnych edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020;
280 – pakiet Flex-Junior (rok urodzenia 2003 i młodsi) – zawodnik otrzymuje możliwość uczestnictwa w sześciu dowolnych edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020;
280 – pakiet Flex-Senior (rok urodzenia 1955 i starsi) – zawodnik otrzymuje możliwość uczestnictwa w sześciu dowolnych edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020;
150 - pakiet startowy Flex- Hobby - – zawodnik otrzymuje możliwość uczestnictwa w sześciu dowolnych edycjach Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2020 na dystansie Hobby;
- posiadacze pakietu Flex po dokonaniu podstawowych formalności przed pierwszym startem są automatycznie zapisani na kolejne edycje aż do momentu wykorzystania przez nich sześciu startów wykupionych w ramach pakietu
- pakiety Flex można opłacać w dowolnym terminie przed maratonem uwzględniając ich wykorzystanie do ostatniej edycji w cyklu w sezonie 2020.

6. Świadczenia dla zawodników.
W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem,
 • bufety na trasie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie ratowniczo - medyczne,
 • pamiątkowy, imienny dyplom uczestnictwa w danej edycji do odbioru w biurze zawodów lub pobrania w wersji cyfrowej z konta uczestnika
 • możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS po wcześniejszym podaniu nr telefonu komórkowego podczas rejestracji
 • wyniki online podczas maratonu w biurze zawodów i na stronie www.

7. Dystanse
Hobby: 5-10 km, (oznakowanie na trasie - czerwone strzałki)
Fit: 20-25 km, (oznakowanie na trasie - żółte strzałki)
½ PRO: 35-45 km, (oznakowanie na trasie - niebieskie strzałki)
PRO: 55-75 km, (oznakowanie na trasie - fioletowe strzałki)
8. Maraton.
Na wszystkich dystansach obowiązuje start sektorowy. Start sektorowy na poszczególnych dystansach zaplanowany jest co jedną minutę. Organizator ma możliwość przesunięcia czasowego lub połączenie niektórych sektorów.
Trasa zostanie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów jest udzielana niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu (tel. alarmowy: 609 084 814) przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach oraz innych śmieci poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
9. Ruch drogowy
Maraton odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym z wyłączeniem pierwszego odcinka trasy po starcie. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
10. Ochrona środowiska naturalnego
Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać terenu miasteczka sportowego, a w szczególności trasy maratonu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Za brak należytego szacunku i śmiecenie (w miasteczku, na trasie poza strefą bufetową), zwłaszcza opakowaniami po batonach i żelach, grozi kara finansowa do 500 zł.
Zaśmiecanie trasy maratonu karane jest dyskwalifikacją i karą finansową w wysokości 500 zł.
Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
11. Sektory startowe
Na każdej edycji obowiązuje start sektorowy, który zapewnia podniesienie bezpieczeństwa podczas rozpoczęcia maratonu. Zawodnik, który wystartuje z wyższego sektora niż ten mu przysługujący, otrzymuje przewidzianą w regulaminie karę czasową w wysokości 20 minut.
Na dystansach PRO i ½ PRO oraz Fit obowiązuje 7 (siedem) sektorów startowych.
Klasyfikacja sektorowa jest klasyfikacją punktową uwzględniającą średnią ilość punktów sektorowych zdobytych przez zawodnika w jego czterech ostatnich startach, w których brał udział, na dystansach PRO i ½ PRO, oraz Fit, po odrzuceniu dwóch najsłabszych wyników zawodnika. Dwa najsłabsze wynik odrzuca się jedynie, gdy zawodnik posiada cztery lub trzy starty na swoim koncie. Jeden najsłabszy wynik odrzuca się jedynie, gdy zawodnik posiada dwa starty na swoim koncie.
Punkty na dystansie Pro liczone są wg wzoru:

 • pkt = średni czas pierwszych trzech zawodników Open danego dystansu w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach) x przelicznik dystansu
 • wartości przeliczników dystansów PRO =500

Punkty na dystansie ½ Pro liczone są wg wzoru:

 • pkt = średni czas pierwszych pięciu zawodników Open danego dystansu w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach) x przelicznik dystansu
 • wartości przeliczników dystansów ½ PRO= 470

Punkty na dystansie Fit liczone są wg wzoru:

 • pkt = średni czas pierwszych dziesięciu zawodników Open danego dystansu w sekundach / czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach) x przelicznik dystansu
 • wartości przeliczników dystansów Fit= 500

Organizacja sektorów:

 • sektor 1 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 500-442),
 • sektor 2 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 441-409),
 • sektor 3 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 408-380),
 • sektor 4 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 379-356),
 • sektor 5 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 355-323),
 • sektor 6 (zawodniczki i zawodnicy z punktami z zakresu: 322-275),
 • sektor 7 (pozostałe zawodniczki i zawodnicy).

Zawodnikowi, któremu z przyczyn losowych (kontuzja, awaria sprzętu itp.) wynik z danego maratonu w sposób znaczny zaniża punktację w klasyfikacji sektorowej, przysługuje prawo zwrócenia się z prośbą do Organizatora o nie uwzględnienie takiego wyniku przy wyliczaniu klasyfikacji sektorowej.
W szczególnych przypadkach zawodnik może zwrócić się do organizatora z prośbą o zgodę na start z odpowiedniego sektora. Powyższe prośby należy przesyłać mailem na adres sektory@MazoviaMTB.pl najpóźniej na 7 dni przed terminem maratonu.
Podczas pierwszego maratonu rozpoczynającego cykl klasyfikacja sektorowa zostanie przygotowana na podstawie klasyfikacji sektorowych obowiązujących na zakończenie cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon 2019 i Northtec MTB Zimą 2020 (sektorem startowym zawodnika jest najwyższy sektor startowy wywalczony przez tego zawodnika w ww. cyklach).
Klasyfikacja sektorowa na pozostałe etapy jest liczona w oparciu o wyniki zawodników z cyklu w bieżącym sezonie.
Na dystansie Hobby obowiązują 3 sektory startowe. Start dystansu Hobby następuje wg schematu:

 • start sektora Hobby I (kategorie HM3 i HK3, HM4 i HK4)
 • odstęp 30 sekund, lub większy
 • start sektora Hobby II (kategorie HM2 i HK2) plus opiekunowie
 • odstęp 30 sekund, lub większy
 • start sektora Hobby III (kategorie HM1 i HK1) plus opiekunowie

12. Zasady Fair Play
Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy najszybsi zawodnicy z dłuższych dystansów będą doganiać zawodników krótszego dystansu). Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów oraz z trudnymi warunkami technicznymi panującymi na danym obszarze. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost - równolegle do barierek ochronnych).
Przewiduje się wręczanie nag ród Fair Play dniu maratonu do 20 minut przed ostatnią dekoracją. Decyzję o wręczeniu nagrody Fair Play podejmuje Organizator.

13. Kategorie
Kategoriach wiekowe na dystansach:
Dystans Pro Mężczyźni:
- Open Mężczyźni
- kategoria GM1- od 16 do 26 lat (roku urodzenia 2004-1994)
- kategoria GM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)
- kategoria GM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983-1976)
- kategoria GM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1975-1969)
- kategoria GM5- od 52 lat (rok urodzenia 1968 i starsi)
Dystans Pro Kobiety:
- Open Kobiety
(W sytuacji gdy na pierwszych dwóch edycjach cyklu liczba startujących zawodniczek na dystansie Pro będzie powyżej 10 osób zostaną utworzone kategorie wiekowe dla Kobiet)
Dystans ½ Pro Mężczyźni:
- Open Mężczyźni
- kategoria MM0- od 14 do 18 lat (rok urodzenia 2006-2002)
- kategoria MM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 2001- 1994)
- kategoria MM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)
- kategoria MM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983-1976)
- kategoria MM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1975-1969)
- kategoria MM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1968-1963)
- kategoria MM6 - od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1962-1957)
- kategoria MM7 - od 64 lat (rok urodzenia 1956 i starsi)
Dystans ½ Pro Kobiety:
- Open Kobiety
- kategoria MK1- od 14 do 26 lat (roku urodzenia 2006-1994)
- kategoria MK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)
- kategoria MK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983- 1976)
- kategoria MK4- od 45 lat (rok urodzenia 1975 i starsze)
Dystans Fit Mężczyźni:
- Kategoria FMM – od 12 do 13 lat (rok urodzenia 2008-2007)
- kategoria FMJ - od 14 do 15 lat (rok urodzenia 2005- 2006)
- kategoria FM0 - od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2004- 2002)
- kategoria FM1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 2001- 1994)
- kategoria FM2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993- 1984)
- kategoria FM3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983-1976)
- kategoria FM4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1975-1969)
- kategoria FM5- od 52 do 57 lat (rok urodzenia 1968-1963)
- kategoria FM6 - od 58 do 63 lat (rok urodzenia 1962-1957)
- kategoria FM7 - od 64 lat (rok urodzenia 1956 i starsi)
Dystans Fit Kobiety:
- Kategoria FKM – od 12 do 13 lat (rok urodzenia 2008- 2007)
- kategoria FKJ- od 14 do 15 lat (rok urodzenia 2005-2006)
- kategoria FK0- od 16 do 18 lat (rok urodzenia 2004-2002)
- kategoria FK1- od 19 do 26 lat (roku urodzenia 2001-1994)
- kategoria FK2- od 27 do 36 lat (rok urodzenia 1993-1984)
- kategoria FK3- od 37 do 44 lat (rok urodzenia 1983-1976)
- kategoria FK4- od 45 do 51 lat (rok urodzenia 1975-1969)
- kategoria FK5- od 52 lat (rok urodzenia 1968 i starsze)
Dystans Hobby Chłopcy
- Kategoria HM1- do lat 7 (rok ur. 2013 i młodsi)
- Kategoria HM2 - od 8 do 9 lat (rok ur. 2012- 2011)
- Kategoria HM3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2010-2009)
- Kategoria HM4 - od 12 do 13 lat (rok ur. 2008-2007)
Dystans Hobby Dziewczęta:
- Kategoria HK1- do lat 7 (rok ur. 2013 i młodsze)
- Kategoria HK2 - od 8 do 9 lat (rok ur. 2012- 2011)
- Kategoria HK3 - od 10 do 11 lat (rok ur. 2010-2009)
- Kategoria HK4 - od 12 do 13 lat (rok ur. 2008-2007)

14. Klasyfikacja
Klasyfikacja cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon jest przeprowadzona na wymienionych dystansach Pro, ½ Pro, Fit, Hobby w podanych w regulaminie kategoriach wiekowych z podziałem na płeć.
Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu jego sektora. Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania numeru startowego zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów.

Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę. Punkty zdobyte na pojedynczej edycji ustala się stosując poniższy wzór:
pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej w sekundach / czas uczestnika dla którego liczone są punkty w sekundach) x mnożnik odpowiedniego dystansu
Mnożniki dystansów:
- Pro = 600
- ½ Pro = 500
- Fit = 300
- Hobby = 200
Do klasyfikacji generalnej będą wliczane punkty zdobyte w ośmiu najlepszych edycjach.

15. Dodatkowe klasyfikacje
Klasyfikacja drużynowa
Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową, firmę lub inną jednostkę organizacyjną.
W klasyfikacji drużynowej uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników do cyklu.
Do klasyfikacji drużynowej są liczone na każdym etapie cyklu punkty minimum 4 a maksimum 6 najlepszych zawodników z kategorii wiekowych. Z dystansu Pro, punkty może zdobyć maksymalnie trzech zawodników.
Do klasyfikacji drużynowej generalnej wliczane są punkty zdobyte przez zespół we wszystkich etapach cyklu.
W danym sezonie zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

Klasyfikacja drużynowa na dystansie Hobby
Do klasyfikacji stosują się odpowiednio reguły opisane w punkcie 15, z zastrzeżeniem, że:

 • uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum trzech zawodników;
 • zliczane są najlepsze wyniki, maksymalnie czterech, zawodników;
 • klasyfikacja drużynowa na dystansie Hobby prowadzona jest dla dzieci do lat 11.

Klasyfikacja drużynowa Junior na dystansie Fit
Do klasyfikacji stosują się odpowiednio reguły opisane w punkcie 15, z zastrzeżeniem, że:

 • uwzględniane będą zespoły, które zgłosiły minimum trzech zawodników;
 • zliczane są najlepsze wyniki, maksymalnie czterech, zawodników;
 • klasyfikacja drużynowa Junior na dystansie Fit prowadzona jest dla kategorii FMM, FMJ, FKM, FKJ.

Klasyfikacja Par Mix
Klasyfikacja Par Mix składa się z kobiety i mężczyzny. W klasyfikacji liczy się suma punktów zdobytych podczas danego etapu.
Do klasyfikacji generalnej wliczane jest 8 najlepszych wyników z całego cyklu.
Klasyfikacja rodzinna
W skład drużyny-rodziny muszą wchodzić przynajmniej trzy osoby o najbliższym stopniu pokrewieństwa.

 • punkty dla drużyny-rodziny zdobywają trzej najlepsi zawodnicy lub zawodniczki,
 • do klasyfikacji generalnej wliczane są punkty zdobyte przez rodzinę w ośmiu najlepszych edycjach.
 • punkty zawodnika ustala się stosując poniższy wzór:

pkt = (czas zwycięzcy kategorii wiekowej zawodnika wyrażony w sekundach / czas zawodnika dla którego liczone są punkty wyrażony w sekundach) x 500

 • zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 punktów, bez znaczenia, na którym dystansie startuje.
 • w przypadku, gdy „Rodzina” zgłosi swój udział w trakcie rozpoczętego już sezonu, punkty do klasyfikacji rodzinnej liczone będą począwszy od pierwszego maratonu, w którym spełniła warunek niezbędny do znalezienia się na liście klasyfikowanych rodzin.

Zgłoszenia do wymienionych w niniejszym Regulaminie klasyfikacji dokonuje się podczas rejestracji elektronicznej. Podczas rejestracji uczestnik ma możliwość wskazania dodatkowych klasyfikacji w których chce być ujęty.
Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji na poszczególnych maratonów, będą one niezależne od klasyfikacji opisanych w niniejszym Regulaminie, np. klasyfikacja mieszkańców, klasyfikacji branżowa, klasyfikacja regionalna. W przypadku takich klasyfikacji zasady przydzielania punktów i miejsc ustalane są niezależnie, zgodnie z założeniami danej klasyfikacji.
16. Protesty
Protesty i reklamacje można składać do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Protesty i reklamacje będą przyjmowane do 20 minut przed dekoracją każdego z dystansów. Po tym czasie nie będą rozpatrywane.
Ewentualne uwagi do wyników można zgłaszać w biurze zawodów lub drogą elektroniczną (email: reklamacje@sts-timing.pl) najpóźniej do godz.16:00 w dniu danego maratonu.
Uwagi do wyników zgłoszone po dekoracji będą brane pod uwagę tylko do wyników końcowych. Organizator nie przewiduje powtórek dekoracji oraz zmian w ewentualnie przyznanych nagrodach.
Decyzja ostateczna odnośnie każdego zgłoszonego w prawidłowy sposób protestu należy do Organizatora.
17. Kary
W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:
a) Upomnienie
b) Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut
c) Dyskwalifikacja (dyskwalifikacja nie uprawnia uczestnika do zwrotu opłaty startowej)
d) kara finansowa (przede wszystkim za zaśmiecanie środowiska, trasy i miasteczka rowerowego).
Powyższe kary stosuje się w najczęściej występujących incydentach (start uczestnika z innego sektora niż mu przysługuje, pchanie lub ciągnięcie uczestnika przez innego uczestnika lub opiekuna, jazda opiekuna przed uczestnikiem niepełnoletnim, jazda w przeciwnym kierunku niż kierunek maratonu podczas jego rozgrywania, jazda uczestników z pozostałych dystansów po trasie dystansu Hobby podczas jego rozgrywania, skrócenie trasy).
Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

18. Trofea i nagrody
a) Na poszczególnych maratonach w każdej kategorii wiekowej na poszczególnych dystansach zostaną wręczone trofea sportowe.
b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu.
c) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofea.
d) W Klasyfikacji Generalnej cyklu na każdym z dystansów zostaną wręczone nagrody. Organizator przewiduje dekorację do 10 miejsca z każdej kategorii wiekowej.
f) W Klasyfikacji generalnej na odpowiednich dystansach w poszczególnych kategoriach wiekowych dekorowane będą wyłącznie osoby, które przejechały minimum 8 maratonów na danym dystansie. Na dystansie Hobby do klasyfikacji generalnej jest liczone 8 najlepszych wyników.
g) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji generalnej cyklu oznacza przepadek trofea i nagrody. Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
19. Informacje dodatkowe
Każdy uczestnik ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych ważnych informacji przed startem każdego maratonu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników maratonu i osób towarzyszących.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu. Interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody.
Zaleca się posiadanie indywidualnego OC i NNW dla uczestników maratonu.
O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Organizatora- osobiście w biurze zawodów lub telefonicznie pod numer 533 005 212.
Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia maratonu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania maratonu w trakcie jego trwania. Informację o przerwaniu maratonu zawodnicy otrzymają za pośrednictwem wiadomości SMS (na numer podany w trakcie zgłoszenia), a także za pośrednictwem obsługi Organizatora na trasie maratonu.
Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu maratonu oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).
Link do polityki prywatności

2013-02-01 POWRÓT
Partnerzy